purest case bakgrund-12.png

Pu:rest

I en värld som hotas av vattenbrist finns det redan idag tekniker för att omvandla avloppsvatten till dricksvatten som är minst lika rent som det vatten som rinner i våra kranar. För att slå hål på fördomarna och få fler att upptäcka att avloppsvatten kan bli framtidens njutning, slog sig IVL Svenska Miljöinstitutet ihop med Nya Carnegiebryggeriet och Carlsberg och tog fram PU:REST - Sveriges första öl bryggd på renat avloppsvatten. Nyheten om det svenska ”avloppsölet”, spred sig över hela världen. Kampanjen, som var 100 procent PR-driven, resulterade i över 500 tidningsartiklar och uppmärksammades i fler än 20 länder, till exempel Kina, Indonesien, Japan, Taiwan, Indien. Nigeria och USA. Forbes India, CNN, Metro USA är bara några exempel på medier som rapporterade om PU:REST. Dessutom fick IVL fick föreläsa under internationella konferenser, som till exempel World Water Week i Stockholm och International Water Associations i Tokyo.